Kort om aktiebolag

Ett aktiebolag som förkortas AB är en bolagsform med ursprung i England. Ett av de utmärkande kriterierna för ett aktiebolag är att ägarna saknar personligt ansvar vad gäller företagets alla förbindelser. Antalet delägare i ett aktiebolag är obegränsat och för att starta ett sådant krävs en kontantinsats som kallas för aktiekaptial i sammanhanget. I framförallt Europa men också i många andra länder har man valt att skilja på privata och publika aktiebolag. I Sverige skiljer man på dessa genom att man lägger till ”publ” efter firmanamnet för att visa att aktiebolaget är publikt. I Sverige regleras alla aktiebolag i aktiebolagslagen som nu har ersatt den gamla lagen från 1975.

Aktiebolag är i grunden vinstdrivande vilket lett till kritig mot denna bolagsform när det kommer till privata välfördsbolag inom skola och sjukvård. Med rätt målsättning och styring går det dock att bedriva ett socialt företagande som ger värde åt verksamheter i traditionell offentlig regi.