Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är kanske inte alltid solklar för alla men här ska vi reda ut skillnaden. En redovisningskonsult arbetar med uppgifter som företagare behöver för sin fortlöpande administration. Exempel på detta kan vara bokslut, bokföring eller rådgivning. En revisor har däremot en mer granskande roll. Revisorn ska vara oberoende, denna kan därför inte utföra exempelvis ett bokslut, som denna sedan ska granska. Som företagare kan man ta hjälp av en revisionsbyrå som sköter alla bitarna till företaget.

Redovisningskonsult eller revisor

Tittar vi på den teoretiska profilen är den likartad för redovisningskonsulten och revisorn. Dock ser erfarenhets profilen annorlunda ut. Här har redovisningskonsulten erfarenhet och olika verktyg för att kunna utföra alla administrativa uppgifter, medan revisorn fokuserar på att arbeta med olika granskningsverktyg. En redovisningskonsult företräder bara företagaren med sitt arbete med exempelvis skatter, bokföring, bokslut och lönearbete. Med sitt granskande arbete företräder revisorn olika intressenter, så som anställda, leverantörer, Skatteverket och aktieägare. Kravet för revisor för små aktiebolag har tagits bort och är numera frivillig.

Redovisningsbyrå

Redovisningsbyråer är företag som utför tjänster att administrera kundernas ekonomi. De administrativa tjänsterna som en redovisningsbyrå kan hantera är exempelvis ekonomistyrning, bokföring, rapporter, redovisning till Skatteverket, lönehantering, fakturering och mycket mera. Som företagare är det en stark rekommendation att ta hjälp av proffsen som faktiskt kan alla lagar och regler. Hos Strawberryaudit finns proffs för allt inom revision, skatterådgivning och övrig rådgivning som du kan tänkas behöva som företagare. Revision skapar trygghet och säkerhet för företagets intressenter. I skatterådgivningen finns rådgivning om reducerad skattekostnader samt hantering av risker.

Hur går man till väga för att hitta nytt jobb?

Arbetsmarknaden ställer höga krav på jobbsökande personer idag och det råder stark konkurrens om jobben, särskilt drömjobben. Hur går man egentligen tillväga för att hitta drömjobbet? Bor du i Malmö eller är intresserad av att jobba där så kan du med fördel använda dig av TNG:s databas över lediga jobb i Malmö. Bor du någon annanstans i Sverige så är det bara att du ändrar sökningen så att den passar dig.

Njut av den nya tiden

När man pratar om drömjobb så kan man inte låta bli att bli lycklig. Historiskt sett så har vi gått från att jobba, göra karriär och numera leta efter drömjobbet. En utveckling som inspirerar oss till att jaga drömmen med hjälp av möjligheterna och det uppmanande samhällsklimatet som vuxit fram och låter oss självförverkliga våra visioner och inte minst oss själva. Givetvis är drömjobbet ett vedertaget begrepp som är högst individuellt. Men faktum är att människor i högre grad än tidigare kan och vill utvecklas framåt, nå nya mål och erfarenheter rent karriärmässigt.

Är trivsel nyckeln till drömjobbet?

God arbetsmiljö är avgörande för om vi kommer att trivas på vårat jobb eller inte och en god arbetsmiljö kan vara det som krävs för att man ska känna att man jobbar på sina drömmars jobb. Man ska alltså inte underskatta det hälsosamma värdet av att trivas riktigt bra på sin arbetsplats. Vi är på vår arbetsplats avsevärt många timmar av våra liv och är man uppskattad på sitt jobb är det större chans att man utvecklas väl och kan befordras till högre tjänster och positioner inom företaget.

Lär känna dig själv

För att kunna ta sig från en plats till en annan så måste man våga lyssna till vad det är man egentligen vill, och sen jobba för det envetet. Kanske känns målet långt borta, men man måste komma ihåg att det är aldrig så långt borta som när man inte kämpar för att nå det. Kanske behöver du sätta upp delmål, det kan handla om att ansöka om tjänstledighet från ditt nuvarande jobb eller rent av säga upp dig. Oavsett om du väljer att ta små eller stora steg, så är det steg som för dig närmare målet.

Utbildning

Utbildning är en utmärkt väg för att öka chanserna att kunna vara verksam i en bransch som man är intresserad av och vill jobba inom. Sverige har flera attraktiva universitet, folkhögskolor och yrkesutbildningar för dig som vill byta karriär, jobb eller få nya kunskaper och meriter.

Är ditt företag i en expansiv fas?

Alla företag måste fortsätta utveckla sina verksamhetsområden för att hänga med i den globala marknaden. Med fler aktörer som konkurrerar om dina kunder kan det vara svårt att få bitarna att hamna på rätt plats.

Om ditt företag genomgår en expansiv fas så rekryterar du förmodligen nya anställda. CV och personliga brev som ska läsas och intervjuer som ska hållas. Rekryteraren måste handplocka de nyanställda ur en stor kvot – räkna med hundratals ansökande beroende på tjänst och omfattning. Om ditt företag fortfarande är relativt litet, kan det vara svårt för personen som sköter de arbetsuppgifterna att hinna med.

Att rekrytera en HR-konsult kan hjälpa ditt företag i expansionen. Genom att tillföra råd, kunskap och tid gör konsulten det lättare för dig och ditt företag att hinna med det som behöver göras. Arbetsuppgifterna är många för en HR-konsult, och beroende på erfarenhet och utbildning kan personen anpassas inom företaget.

Det finns ett brett utbud av konsulter tillgängliga att assistera ditt företag idag. En god fingervisning är att fråga HR-konsulten du är intresserad av om utbildning, erfarenhet och arbetsområden – det är viktigt att du får en kvalificerad HR-konsult under ditt företags expansiva fas.

Kort om aktiebolag

Ett aktiebolag som förkortas AB är en bolagsform med ursprung i England. Ett av de utmärkande kriterierna för ett aktiebolag är att ägarna saknar personligt ansvar vad gäller företagets alla förbindelser. Antalet delägare i ett aktiebolag är obegränsat och för att starta ett sådant krävs en kontantinsats som kallas för aktiekaptial i sammanhanget. I framförallt Europa men också i många andra länder har man valt att skilja på privata och publika aktiebolag. I Sverige skiljer man på dessa genom att man lägger till ”publ” efter firmanamnet för att visa att aktiebolaget är publikt. I Sverige regleras alla aktiebolag i aktiebolagslagen som nu har ersatt den gamla lagen från 1975.

Aktiebolag är i grunden vinstdrivande vilket lett till kritig mot denna bolagsform när det kommer till privata välfördsbolag inom skola och sjukvård. Med rätt målsättning och styring går det dock att bedriva ett socialt företagande som ger värde åt verksamheter i traditionell offentlig regi.

En rollup på mässan

Jag är med i en förening och nyligen skulle vi ställa ut på en mässa i vår lilla stad. Inför denna mässa så bildades det en mäss-grupp som skulle ha ansvar för utsmyckningen av vår lilla mässmonter. En kollega påtalade att vi skulle skaffa en rollup och ha den som reklampelare och genom den marknadsföra vår föreningsverksamhet.

Rollup låter ju precis som om det är något som rullas upp. Jag blev nyfiken och sökte på nätet efter mer information kring just vad en rollup är för något och hur den fungerar. Kort och gott är en rollup en bildkasset med en inbyggd upprullningsmekanism. Det som skall rullas upp är affischen som man trycker sin reklam på. Jag hittade också information om vad man skulle tänka på vid sitt val av en rollup, och även vad man skulle ha för typ av material på bildvåden. Det var en del arbete med att få klart vårt reklambudskap, och tiden rann iväg och jag började att få panik, eftersom mässan skulle börja kommande helg. Nu var goda råd verkligen dyra !!

Eftersom det hade slumpat sig som så att det var mitt ansvar att se till beställa en rollup så fick jag bege mig ut på nätet och leta efter företag som kunde leverera rollup med snabb leverans.

Jag fann ett företag som på sin hemsida utlovade rollup av bra kvalité. Eftersom vi i föreningen hade bestämt oss för att köpa en bra kvalitets rollup så föll valet på en Expolinc Rollup Compact i formatet 850 x 2000mm. Vi blev lovade att få leverans inom 3 dagar.  Man kan lugnt säga att jag gick på nålar dessa dagar fram till dess att paketet med rollupen kom till mig. När jag väl på torsdagen så postbilen svänga in på gården så blev jag glad, för då visste jag att det gick i lås. Jag vart ivrig att öppna och se så att allt var okej med vår beställning och det var det. Jag vart mycket imponerad av både rollup kassetten och av tryckets kvalité.

Lördagen kom och mässan gick som planerat. Vi fick en mycket bra respons med många besökare i vår lilla mässmonter. Eftersom rollupen är i ett stående format och hade en snygg färgglad layout så syntes vår lilla förening på långt håll vilket drog till sig nyfikna.

Så vill du hjälpa din förening att synas, välj då en rollup, den funkar bra på mässan, som stand alone i affären, marknaden ja i princip överallt där du vill sprida information om din föreningsverksamhet.