Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är kanske inte alltid solklar för alla men här ska vi reda ut skillnaden. En redovisningskonsult arbetar med uppgifter som företagare behöver för sin fortlöpande administration. Exempel på detta kan vara bokslut, bokföring eller rådgivning. En revisor har däremot en mer granskande roll. Revisorn ska vara oberoende, denna kan därför inte utföra exempelvis ett bokslut, som denna sedan ska granska. Som företagare kan man ta hjälp av en revisionsbyrå som sköter alla bitarna till företaget.

Redovisningskonsult eller revisor

Tittar vi på den teoretiska profilen är den likartad för redovisningskonsulten och revisorn. Dock ser erfarenhets profilen annorlunda ut. Här har redovisningskonsulten erfarenhet och olika verktyg för att kunna utföra alla administrativa uppgifter, medan revisorn fokuserar på att arbeta med olika granskningsverktyg. En redovisningskonsult företräder bara företagaren med sitt arbete med exempelvis skatter, bokföring, bokslut och lönearbete. Med sitt granskande arbete företräder revisorn olika intressenter, så som anställda, leverantörer, Skatteverket och aktieägare. Kravet för revisor för små aktiebolag har tagits bort och är numera frivillig.

Redovisningsbyrå

Redovisningsbyråer är företag som utför tjänster att administrera kundernas ekonomi. De administrativa tjänsterna som en redovisningsbyrå kan hantera är exempelvis ekonomistyrning, bokföring, rapporter, redovisning till Skatteverket, lönehantering, fakturering och mycket mera. Som företagare är det en stark rekommendation att ta hjälp av proffsen som faktiskt kan alla lagar och regler. Hos Strawberryaudit finns proffs för allt inom revision, skatterådgivning och övrig rådgivning som du kan tänkas behöva som företagare. Revision skapar trygghet och säkerhet för företagets intressenter. I skatterådgivningen finns rådgivning om reducerad skattekostnader samt hantering av risker.