Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är kanske inte alltid solklar för alla men här ska vi reda ut skillnaden. En redovisningskonsult arbetar med uppgifter som företagare behöver för sin fortlöpande administration. Exempel på detta kan vara bokslut, bokföring eller rådgivning. En revisor har däremot en mer granskande roll. Revisorn ska vara oberoende, denna kan därför inte utföra exempelvis ett bokslut, som denna sedan ska granska. Som företagare kan man ta hjälp av en revisionsbyrå som sköter alla bitarna till företaget.

Redovisningskonsult eller revisor

Tittar vi på den teoretiska profilen är den likartad för redovisningskonsulten och revisorn. Dock ser erfarenhets profilen annorlunda ut. Här har redovisningskonsulten erfarenhet och olika verktyg för att kunna utföra alla administrativa uppgifter, medan revisorn fokuserar på att arbeta med olika granskningsverktyg. En redovisningskonsult företräder bara företagaren med sitt arbete med exempelvis skatter, bokföring, bokslut och lönearbete. Med sitt granskande arbete företräder revisorn olika intressenter, så som anställda, leverantörer, Skatteverket och aktieägare. Kravet för revisor för små aktiebolag har tagits bort och är numera frivillig.

Redovisningsbyrå

Redovisningsbyråer är företag som utför tjänster att administrera kundernas ekonomi. De administrativa tjänsterna som en redovisningsbyrå kan hantera är exempelvis ekonomistyrning, bokföring, rapporter, redovisning till Skatteverket, lönehantering, fakturering och mycket mera. Som företagare är det en stark rekommendation att ta hjälp av proffsen som faktiskt kan alla lagar och regler. Hos Strawberryaudit finns proffs för allt inom revision, skatterådgivning och övrig rådgivning som du kan tänkas behöva som företagare. Revision skapar trygghet och säkerhet för företagets intressenter. I skatterådgivningen finns rådgivning om reducerad skattekostnader samt hantering av risker.

Är ditt företag i en expansiv fas?

Alla företag måste fortsätta utveckla sina verksamhetsområden för att hänga med i den globala marknaden. Med fler aktörer som konkurrerar om dina kunder kan det vara svårt att få bitarna att hamna på rätt plats.

Om ditt företag genomgår en expansiv fas så rekryterar du förmodligen nya anställda. CV och personliga brev som ska läsas och intervjuer som ska hållas. Rekryteraren måste handplocka de nyanställda ur en stor kvot – räkna med hundratals ansökande beroende på tjänst och omfattning. Om ditt företag fortfarande är relativt litet, kan det vara svårt för personen som sköter de arbetsuppgifterna att hinna med.

Att rekrytera en HR-konsult kan hjälpa ditt företag i expansionen. Genom att tillföra råd, kunskap och tid gör konsulten det lättare för dig och ditt företag att hinna med det som behöver göras. Arbetsuppgifterna är många för en HR-konsult, och beroende på erfarenhet och utbildning kan personen anpassas inom företaget.

Det finns ett brett utbud av konsulter tillgängliga att assistera ditt företag idag. En god fingervisning är att fråga HR-konsulten du är intresserad av om utbildning, erfarenhet och arbetsområden – det är viktigt att du får en kvalificerad HR-konsult under ditt företags expansiva fas.

Kort om aktiebolag

Ett aktiebolag som förkortas AB är en bolagsform med ursprung i England. Ett av de utmärkande kriterierna för ett aktiebolag är att ägarna saknar personligt ansvar vad gäller företagets alla förbindelser. Antalet delägare i ett aktiebolag är obegränsat och för att starta ett sådant krävs en kontantinsats som kallas för aktiekaptial i sammanhanget. I framförallt Europa men också i många andra länder har man valt att skilja på privata och publika aktiebolag. I Sverige skiljer man på dessa genom att man lägger till ”publ” efter firmanamnet för att visa att aktiebolaget är publikt. I Sverige regleras alla aktiebolag i aktiebolagslagen som nu har ersatt den gamla lagen från 1975.

Aktiebolag är i grunden vinstdrivande vilket lett till kritig mot denna bolagsform när det kommer till privata välfördsbolag inom skola och sjukvård. Med rätt målsättning och styring går det dock att bedriva ett socialt företagande som ger värde åt verksamheter i traditionell offentlig regi.