Är ditt företag i en expansiv fas?

Alla företag måste fortsätta utveckla sina verksamhetsområden för att hänga med i den globala marknaden. Med fler aktörer som konkurrerar om dina kunder kan det vara svårt att få bitarna att hamna på rätt plats.

Om ditt företag genomgår en expansiv fas så rekryterar du förmodligen nya anställda. CV och personliga brev som ska läsas och intervjuer som ska hållas. Rekryteraren måste handplocka de nyanställda ur en stor kvot – räkna med hundratals ansökande beroende på tjänst och omfattning. Om ditt företag fortfarande är relativt litet, kan det vara svårt för personen som sköter de arbetsuppgifterna att hinna med.

Att rekrytera en HR-konsult kan hjälpa ditt företag i expansionen. Genom att tillföra råd, kunskap och tid gör konsulten det lättare för dig och ditt företag att hinna med det som behöver göras. Arbetsuppgifterna är många för en HR-konsult, och beroende på erfarenhet och utbildning kan personen anpassas inom företaget.

Det finns ett brett utbud av konsulter tillgängliga att assistera ditt företag idag. En god fingervisning är att fråga HR-konsulten du är intresserad av om utbildning, erfarenhet och arbetsområden – det är viktigt att du får en kvalificerad HR-konsult under ditt företags expansiva fas.